Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2023

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige höll aftonskola tisdagen 2.5 och fick en inblick i projektarbetet med servicestrategin och produktivitetsprogrammet. Fullmäktige diskuterade ärendet och presenterade sina egna synpunkter om helheten.

I sitt möte efter aftonskolan godkände Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige värdet på de servicesedlar som används inom välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att bordlägga ärendena om att bevilja avsked åt Johanna Knoop  och Anna-Mari Eloranta från revisionsnämnden och åt Elin Andersson från nämnden för beredskap och säkerhet samt bordlägga valet av ny ersättare i välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade svaren på flera fullmäktigemotioner för kännedom och remitterade nya motioner till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.