Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges beslut 4.4.2023

Östra Nylands välfärdsområdes områdesfullmäktige beslutade på sitt möte 4.4.2023 att välja Arja Isotalo till fullmäktiges 2. vice ordförande. Anette Karlsson beviljades avsked från samma uppdrag eftersom hon fungerar som välfärdsområdets social- och patientombudsman.

Områdesfullmäktige beviljade också flera andra förtroendevalda avsked från sina uppdrag och valde nya ledamöter i deras ställe.

Välfärdsområdets områdesfullmäktige fastslog klientavgifterna för år 2023.

Områdesfullmäktige antecknade för kännedom två motioner från fullmäktigeledamöterna och remitterade dem till områdesstyrelsen för beredning.