Till Innehållet

HUS-områdets gemensamma tjänst Coronavaccinbokning.fi upphör vid Östra Nylands välfärdsområde 1.4.2023

Vaccin mot covid-19 finns fortfarande att tillgå vid hälsovårdscentralerna inom Östra Nylands välfärdsområde. Efter att vaccinationsbehovet har minskat väsentligt har man också dragit ner på vaccinationstiderna. Vi följer THL:s anvisningar då det gäller vaccination mot corona.

Boosterdoser erbjuds alltjämt alla personer som fyllt 65 år samt personer som fyllt 18 år och som tillhör en riskgrupp. Detsamma gäller personer som har fyllt 12 år och vars immunförsvar är starkt nedsatt. Om man hösten 2022 eller därefter har insjuknat i covid-19 eller om man hösten 2022 har fått en variantanpassad boosterdos, behövs ingen boosterdos nu.

THL rekommenderar inte en ny vaccinationsomgång våren 2023, utan nästa omgång aviseras till hösten 2023, eventuellt i samband med influensavaccination.

Tidsbokning till coronavaccination efter 1.4.2023: