Till Innehållet

En del av patientfakturorna på Östra Nyland välfärdsområde har fel förfallodatum

Det har skickats ut 140 räkningar från välfärdsområdets patientdatasystem med felaktigt förfallodatum. Räkningarna har ett förfallodatum endera i slutet av januari eller början på februari. För dessa räkningars del har förfallodatumet nu korrigerats till den 12.4.2023.
Läs även föregående meddelande.(öppnas i nytt fönster)