Till Innehållet

Stegvis början på Östra Nylands välfärdsområdes patientfakturering och räddningsverkets fakturering

Östra Nylands välfärdsområdes patientfakturering och räddningsverkets fakturering kommer stegvis igång med början 1.3.2023.

I och med välfärdsområdesreformen har man också för faktureringssystemens vidkommande varit tvungen att göra ett noggrant grundarbete och testande, men nu har man kommit till testanvändningsfasen. Faktureringen inleds vecka 9 med Lovisa patientdatasystem och hälsostationsmottagning, tjänster för äldre och avdelningsfakturering. De första dagarna skickar man ut bara några fakturor, så att antalet räkningar ökar från dag till dag. På det sättet säkerställer man att fakturorna skapas korrekt.

Nästa att stå i tur är Borgås och Askolas patientfakturor, och därefter de andras patientsystem och räddningsverkets fakturor. Det har getts 21 dagars betaltid för betalning av räkningarna.

Ifall du har frågor om räkningen, kan du ringa det telefonnummer till välfärdsområdet som anges i fakturan.