Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Digital social- och hälsocentral för Östra Nylands välfärdsområde 

I Östra Nylands välfärdsområde inrättas en digital social- och hälsocentral tillsammans med lokala tjänster.

I Östra Nylands välfärdsområde inrättas en digital social- och hälsocentral tillsammans med lokala tjänster. Den digitala social- och hälsocentralen testas som en del av projektet för hållbar tillväxt i Östra Nyland, för vilket regionen har fått 6,9 miljoner euro i finansiering från Finlands program för hållbar tillväxt. 

En centraliserat digital servicecentral kommer att göra det möjligt att införa digitala tjänster i en helt ny skala. Målet är att påskynda tillgången till vård och effektivisera vård- och serviceprocesser med hjälp av digitala verktyg. 

 Ett väntat tillägg till tjänsteutbudet 

I den första fasen kommer de tjänster som tillhandahålls av den digitala social- och hälsocentralen att stödja hälsocentralerna.

– Enligt en kundundersökning i regionen är nya kontaktkanaler, t.ex. tidsbokning på nätet, chatt och distansmottagning, mycket eftertraktade tjänster. Målet är att den digitala hälsocentralen ska vara i drift hösten 2023, säger Jaana Forslund, projektledare. 

Den digitala social- och hälsocentralen kommer inte att ersätta de traditionella tjänsterna, utan är ett väntat tillägg till utbudet av tjänster. Syftet är att minska trängseln på hälsocentralerna genom att använda digitala verktyg för att hantera frågor som inte kräver en fysisk undersökning. Den digitala hälsocentralen kommer att betjäna alla invånare i Östra Nylands välfärdsområde. 

Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Finlands program för hållbar tillväxt finansieras av EU:s engångsinstrument för återhämtning (Next Generation EU) Projektet samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. 

HyVä-digi vann namntävlingen 

Projektpersonalen och kommunikationsavdelningen inledde marknadsföringsarbetet för den digitala social- och hälsocentralen i slutet av februari. Under två veckor hade välfärdsregionens anställda möjlighet att delta i en namntävling, som resulterade i att man valde namnet på regionens digitala centrum, HyVä-digi! HyVä kommer från orden hyvinvointi och välfärd.