Till Innehållet

Utveckling och samarbete -nämndens beslut 1.3.2023

Utveckling och samarbete -nämnden godkände prioriteringarna för tillsynen för år 2023 och antecknade utvecklingstjänsternas organisering och läget med rekryteringarna till kännedom.

Nämnden beslutade att återremittera partnerskasbordet för ny beredning. Ansökningskriterierna och grunderna för att bli vald till partnerskapsbordet preciseras under beredningen.

Under våren möts nämnden ännu 5.4 och 3.5. Juni månads mötestidtabell fastslås senare.