Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder den 2.3.2023

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsens möte hålls torsdagen den 2. mars klockan 18.