Till Innehållet

Nämnden för ordnande av tjänster 15.2.2023

Nämnden för ordnande av tjänster godkände vid sitt möte 15.2 efter tekniska korrigeringar följande riktlinjer och grunder för beviljande av service:

Nämnden beslutade att under våren mötas enligt följande:

29.03.2023

19.04.2023

24.05.2023

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.