Siirry sisältöön
Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 15.2.2023

Nämnden för ordnande av tjänster godkände vid sitt möte 15.2 efter tekniska korrigeringar följande riktlinjer och grunder för beviljande av service:

Nämnden beslutade att under våren mötas enligt följande:

29.03.2023

19.04.2023

24.05.2023

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.