Till Innehållet

Välfärdsområdesstyrelsens beslut 2.2.2023

Välfärdsområdet grundade mental- och missbrukarvårdsenhet för unga

Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutade att grunda en mental- och missbrukarvårdsenhet för unga i Östra Nyland från och med 1.2.2023. Samtidigt inrättade välfärdsområdesstyrelsen behövliga tjänster.
Enhetens kunder är personer i åldern 13–21 år med medelsvåra psykiska och substansrelaterade störningar samt deras familjer. Enhetens personalstyrka är 12 anställda, vilka bildar ett multiprofessionellt arbetskollektiv. Enheten har ett multiprofessionellt team som främjar de ungas psykiska, sociala och fysiska välmående beträffande både social rehabilitering och hälso- och sjukvård. Enheten fungerar inom hela välfärdsområdet och personalen rör på sig enligt kundernas behov.

Den föreslagna verksamheten kommer att ge besparingar genom minskade utgifter för barnskyddet och den specialiserade sjukvården samt att minska det mänskliga lidandet genom att stöd i rätt tid blir tillgängligt nära de unga.

I samband med beredningen av budgeten för år 2024 får styrelsen en rapport om hur verksamheten har kommit i gång och huruvida resursen varit tillräcklig. Rapporten innehåller jämförande data om hur enhetens verksamhet har påverkat användningen av specialsjukvården och barnskyddet,

Upphandling av boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården


Välfärdsområdesstyrelsen utsåg följande ramavtalets anbudsgivare som tjänsteproducenter för boendeservice för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården och mentalvården.
A-klinikka Oy
Aspa Palvelut Oy
Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy
Attendo Mi-Hoiva Oy
Attendo Oy
Betesda-säätiö sr
Esperi Care Oy
Hoitokoti Gröndal Oy
Hoitokoti Tulevaisuuden Portti Oy
Hoiva Mehiläinen Oy
Hoivakoti Auringonnousu Oy
Humana Avopalvelut Oy
Itä-Uudenmaan Palvelukoti Oy
Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Karhulan Kuntoutuskoti Oy
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry
Kuntoutumiskoti Metsätähti oy
Lapinjärven hoitokoti Oy
Lapinjärven palvelukodit Oy
Luona Oy
Mehiläinen Oy
Oy Loviisan Terveyspalvelut Ab
Palvelukoti Kolmikoti Oy
Poutapolku Oy
Provesta Oy
Sininauha Oy
Syväpuro Oy
Valko Kartano Oy
Ykkös- ja Onnikodit Oy

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades till kännedom enligt förslag.