Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

En öppen grupp för att främja mentalt välbefinnande ordnas i Sibbo – kom med!

Är du intresserad av hur du mår mentalt? Vill du lära dig att påverka ditt eget välbefinnande? Gruppen är finskspråkig och den träffas i Nickby social- och hälsostation från och med den 9.2.2023.
Temat varierar från möte till möte.

Gruppen är öppen för precis alla intresserade. Ingen registrering eller remiss behövs för att få vara med. Du kan delta i ett enstaka möte eller varje vecka om du vill.

Gruppen leds av depressionsskötare Tiina Kinnunen och socialhandledare Lotta Sjöblom. Diskussionen förs på finska.

Mindre ändringar i gruppens program är möjliga.