Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Det förekommer problem i användning av patientdatasystemet Lifecare i Borgå och Askola

Det förekommer problem i användningen av patientdatasystemet Lifecare på hälsovårdsenheterna i Borgå och Askola. Problemet förekommer inte hos alla arbetstagare.

De arbetstagare som stött på utmaningarna kan inte öppna patientjournaler eller tidsbokningskalendern. Detta orsakar köbildning på hälsovårdsenheter i Borgå och Askola. Ersättande verksamhetsmodeller distribueras som bäst till enheterna för att minska på väntetiderna.

Det tekniska problemet har lokaliserats och det utreds för tillfället i samarbete med leverantören, HPK Palvelut Oy, externa sakkunniga och Östra Nylands välfärdsområde.