Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Bli medlem i partnerskapsbordet för organisationer inom vårdsektorn

I början av år 2023 kommer man att inrätta ett partnerskapsbord för organisationer, så att det ska fungera som samarbetsform för Östra Nylands välfärdsområde och de organisationer inom vårdsektorn som verkar i regionen. Vill du gå med som organisationsrepresentant för att främja och utveckla regionens organisationssamarbete?

Uppgifter och mål:

Medlemmar i partnerskapsbordet:

Kriterier:

Tidsplan:

Anmälan:

Upplysningar:

Nanna Kostiainen

Sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet, Östra Nylands välfärdsområde nanna.kostiainen@itauusimaa.fi