Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Övergång till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

Ansvaret för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023.

Omställningen gäller Räddningsverket i Östra Nyland och de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde. Dessa är Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Vårdtjänsterna tillhandahålls i samma lokaler som förut, men en del av telefonnumren och e-postadresserna ändras 1.1.2023.

Nya telefonnummer

Information om hälsostationernas och munhälsovårdens nya telefonnummer har redan tidigare gått ut per post och i ett pressmeddelande 12.12.2022 enligt följande:

Välfärdsområdet har också ett för alla gemensamt rådgivningsnummer för social- och hälsovården, tfn 019 5600 111, som betjänar exempelvis äldre kunder, personer i arbetsför ålder och handikappservicens kunder. Kunderna kan också i vanlig ordning kontakta arbetstagare hos vilka de brukar sköta sina ärenden. De anställda övergår i välfärdsområdets tjänst, och deras telefonnummer ändras inte. E-postadressernas slutled ändras till @itauusimaa.fi.

För barn, unga och familjer finns följande rådgivnings- och journummer inom socialt arbete:

Viktiga nöd- och journummer under årsskiftet och veckoslutet

Följ välfärdsområdets nyheter på webben

Östra Nylands välfärdsområdes webbplats har adressen ostranyland.fi. På sajten hittar man grundläggande information om välfärdsområdet, lediga jobb, förvaltningen och beslutsfattandet. Hädanefter publiceras alla aktuella nyheter från välfärdsområdet och till exempel meddelanden om tjänsterna på samma webbadress.

Välfärdsområdet lanserar en mera omfattande webbplats på samma adress våren 2023. Den kommer också att innefatta vårdtjänster. Fram till dess finns information om social- och hälsovården ännu på kommunernas webbplatser.

För räddningsverkets vidkommande finns informationen även framöver på adressen pelastustoimi.fi/ita-uusimaa. Räddningsverkets e-postadresser slutar på @pelastustoimi.fi.

Det går också att följa Östra Nylands välfärdsområdes information i sociala medier. Kanalerna är Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube.