Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nästan 1 500 deltog i planeringen av välfärdsområdet i webbtjänsten

Östra Nylands välfärdsområde öppnade i januari en webbtjänst där vem som helst kunde delta i och påverka planeringen av välfärdsområdet. I webbtjänsten ombads invånare, arbetstagare, ledamöter och andra aktörer att framföra sina åsikter om vad som är viktigt för dem i Östra Nylands välfärdsområde. Information om webbtjänsten spreds i stor utsträckning inom välfärdsområdet och i kommunerna bland annat på sociala medier, i nyhetsbrev, på webbplatser, i broschyrer och på affischer. Dessutom gav organisationer och bibliotek stöd för användning av webbtjänsten.

Målet med webbtjänsten att involvera invånarna och de olika aktörerna i utarbetandet av strategin för välfärdsområdet lyckades väl. I tre veckor 31.1.–20.2.2022 besvarade sammanlagt 1 482 deltagare enkäten i webbtjänsten. En klar majoritet av dem som besvarade enkäten var invånare inom välfärdsområdet, sammanlagt 1 094 deltagare. Av dem som besvarade enkäten var 266 arbetstagare inom välfärdsområdet. Även andra aktörer besvarade enkäten. I enkäten deltog 1 193 personer via den finskspråkiga länken till webbtjänsten. Sammanlagt 289 personer besvarade enkäten på svenska. Webbtjänsten genomfördes av Fountain Park.

Det nästa steget är att samla innehåll från diskussionen i webbtjänsten till bakgrundsmaterial som det nya områdesfullmäktige ska använda vid planeringen av välfärdsområdet.  En av uppgifterna för det nya områdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde är att fatta beslut om välfärdsområdets strategi.

Tack för alla svar!