Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nya stödtjänster för barnfamiljer, unga och vuxna i Östra Nyland

I kommunerna i Östra Nyland prövades för första gången i oktober–november 2021 att ordna familjeförberedelse på distans för familjer som väntar sitt första barn. På våren 2022 ordnas ett nytt familjeförberedelsetillfälle. Innehållet kommer att vidareutvecklas enligt responsen från deltagarna.

Försöket genomfördes som kommungränsöverskridande mångprofessionellt samarbete. Det var sammanlagt sextio deltagare, från nästan alla kommuner. Både yrkesfolk och klienterna ansåg att familjeförberedelsen på distans var lyckad.

Innehållet kommer att utvecklas vidare i en verkstadsserie för professionella i mars. Den nästa familjeförberedelsen på distans börjar i mitten av mars, och anmälan görs via hälsovårdaren på ens egen mödrarådgivning. 

Tjänsten Familjestigen utvidgas

Förutom Familjestigen-nätkurserna som togs i bruk på hösten 2021 ska det ordnas Familjestigen-föräldrakvällar för sjätte- och sjundeklassarnas föräldrar i Östra Nyland. I det första skedet är det sammanlagt tio låg- och högstadieskolor som deltar i förverkligandet av föräldrakvällarna. Föräldrakvällarna ordnas i slutet av mars 2022.