Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Tandreglering

Med tandreglering behandlas bettfel och -störningar som hindrar den normala utvecklingen av tänderna och den normala tandfunktionen. Också trångställda tänder kan behandlas med tandreglering. Tandreglering kräver att man förbinder sig till behandlingen långsiktigt, eftersom den kan ta flera år. 

Utvecklingen av barnets bett följs upp vid munhälsokontroller på tandkliniken. Vid behov hänvisar vi barnet till tandreglering. Vid små oregelbundenheter eller om tänderna är bara lite trångställda krävs oftast ingen tandreglering. 

Den största kundgruppen inom tandreglering är barn i åldern 6–17 år. Tandregleringen är kostnadsfri tills man fyller 18 år. 

De svåraste bettfelen behandlas inom den specialiserade sjukvården. Om ditt bettfel kräver specialiserad sjukvård utfärdar vi en remiss åt dig. 

Tandreglering inleds endast om du uppfyller de nationella kriterierna för tandreglering. Om du inte har rätt till tandreglering inom den kommunala tandvården kan du köpa tandreglering hos en privat tandläkare. 

Vi kontrollerar barnets bett i åldern 9–10 år. Vid kontrollen poängsätts eventuellt bettfel. Vid behov följer vi upp hur bettet utvecklas till dess att vi kan poängsätta bettfelet. Om det behövs inleder vi tandregleringen när barnet ännu har mjölktänder. 

Exempel på bettfel som behandlas inom munhälsovården i Östra Nyland:  

 • stora disproportionaliteter i käkbenen 
 • svåra djupa bett längst fram 
 • styrande korsbett i sidopartierna eller framme 
 • kraftig trångställning i tänderna 
 • problem med tandsprickningen. 

 • Vi gör en vårdplan och går igenom den med barnet och vårdnadshavaren. 
 • Det är frivilligt att inleda behandlingen. 
 • Om du inleder behandlingen förutsätter vi att du följer vårdtiderna och anvisningarna. 
 • Du kan själv påverka behandlingsresultatet genom att följa anvisningarna för apparaterna. 
 • Behandlingen kan avbrytas om du inte följer anvisningarna för apparaterna eller om du har tre eller flera uteblivna besök. 
 • Om du tappar bort tandregleringsapparaten och måste få en ny apparat är du skyldig att betala för den nya apparaten. 

Se även dessa länkar