Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

FRK:s gruppträff för anhörigvårdare – Lillajul med julprogram, gröt- och kaffeservering

Frivilliga från Finlands Röda Kors Borgåavdelnings stödverksamhet för närståendevårdare bjuder in alla närståendevårdare till gruppmöten en gång i månaden. Mötena är öppna för alla som vårdar en anhörig eller närstående. Du kan komma och fräscha upp dig, få information, utbyta tankar och erfarenheter med andra närståendevårdare. Gruppen är öppen, så man kan komma med, om så bara en gång. Nya och gamla välkomna!

Gruppen samlas i Äppelbackens servicecentral, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå

Mer information, anmälningar och gruppens möte: FRK Borgå avdelning: Raija Halen, tel. 041 505 0942, raija.halen@gmail.com

Till den vårdbehövande kan man be om sällskap av frivilliga (inga vårdåtgärder) från FRK:s vänförmedling i Borgå, telefontid vardagar kl. 9-16 tel. 040 757 1236.