Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Borgå social- och hälsostation

En stor del av Östra Nylands välfärdsområdes hälsovårdstjänster i Borgå är centraliserade till hälsovårdscentralen i Näse. Vid social- och hälsostationen finns bland annat den brådskande och den icke brådskande hälsovårdsmottagningen, tandvården, minnespolikliniken samt mentalvårds- och missbrukartjänster. Borgå social- och hälsostation ligger i Näse i Borgå.

Vid social- och hälsostationen erbjuds även flera tjänster som produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, till exempel laboratoriet.

Besöksadress

Askolins väg 1
06100 Borgå

Servicetider

Måndag–fredag 08:00–16:00

Telefonservice

För icke brådskande ärenden betjänar vi hörselskadade via sms-linjen på 045 7397 6509.