Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Jouren och akutvård

Hälsocentralens mottagning ger första hjälpen och annan brådskande vård på vardagar. Under kvällar, nätter och helger ansvarar Borgå sjukhus gemensamma akutmottagning för den brådskande hälsovården.

Brådskande läkar- eller sjukskötarmottagning

Om du är i behov av brådskande vård, kontakta hälsovårdscentralens mottagning. Hälsocentralerna är öppna på vardagar.

Social- och krisjouren i Östra Nyland

Social- och krisjouren hjälper om du behöver brådskande hjälp eller råd i akuta kriser, stöd i olycka eller andra kriser.

Brådskande vård under kvällar och veckoslut

Övriga tider kan du få akut vård på Borgå sjukhusets akutmottagning och på munsjukvårdens akutmottagning i Helsingfors (HUS). Ring först Jourhjälpen 116 117 så får du en bedömning av behovet av behandling och vid behov remiss till rätt vårdinrättning.

Ring nödnumret 112 i akuta, verkliga farosituationer när du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara.

HUS Jourhjälpen

116 117

Läs mer (HUS)

Anhörigförfrågningar HUS Borgå sjukhus

019 548 2551