Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Social kreditgivning

Vem kan få social kredit och för vilket ändamål?

Social kredit är avsedd för personer med små inkomster och som är mindre bemedlade invånare i Östra Nylands välfärdsområde som till exempel på grund av avsaknaden av säkerheter eller till följd av en betalningsanmärkning inte har möjlighet att få någon annan kredit till rimligt pris. Ansökan om social kredit inleds alltid genom att ta kontakt.

Social kredit kan beviljas exempelvis för följande nödvändiga utgifter

Du ska som kredittagare klara av att från dina inkomster betala månatliga amorteringar och räntor på lånet. För att du ska få kredit krävs det således att din helhetssituation utreds i fråga om dina inkomster, utgifter och skulder. Om du har möjlighet att få kredit till exempel från en bank för det ändamål som din ansökan gäller instruerar vi dig att först utreda det alternativet. Sociala krediter är ett finansieringssätt som kommer i sista hand, varför vi förutsätter att man först säljer egendom som inte hör till bastryggheten innan social kredit kan beviljas.

Den ränta som tas ut på krediten är den referensränta som avses i 12 § i räntelagen (633/1982) utan kundspecifik marginal. Andra kostnader tas inte ut på sociala krediter.

De vanligaste orsakerna till ett negativt kreditbeslut

Huvudsakligen beviljas kredit inte till studerande eller företagare.

Det rekommenderas att kredittagarna gör en frivillig betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret för den tid som återbetalningen tar.

Den sociala kreditens behandlingstid varierar per kund. Behandlingstiden är som regel  1–3 månader.

För kreditsökande och kredittagare ordnas vid behov ekonomisk rådgivning och handledning i samband med beviljandet av social kredit och under återbetalningstiden. Dessutom har kreditsökande och kredittagare möjlighet att diskutera personligen med en tjänsteinnehavare som representerar den sociala kreditens beviljare, om hen så önskar.

Gör så här

Ta kontakt med socialväsendet för att få primär rådgivning. Du kan göra detta via telefon eller med ett elektronisk kontaktformulär.

Rådgivningsplatsen för vuxensocialarbete har öppet vardagar kl. 9-15 tfn 040 6767 863

Elektroniskt genom att ta kontakt med myndigheten som ansvarar för socialvård:

Efter det tar socialväsendet kontakt med dig och gör en preliminär kartläggning. På basis av kartläggningen reserveras vid behov tid vid socialväsendet.