Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kan du tänka dig att bli familjevårdare?

Är du intresserad av att kunna ge dem som behöver familjevård en mänsklig, trivsam och trygg vardag? Av att måna om den vårdbehövandes välmående allt efter hans eller hennes behov och att göra den vårdbehövande till en del av din egen vardag?

För vem?

Personer som med hänsyn till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper är lämpliga att ge familjevård kan godkännas som familjevårdare. t

Enligt familjevårdslagen ska familjevårdaren genomgå en förberedande utbildning som uppgiften kräver. Genom utbildningen förmedlas kunskap om familjevård, och deltagarna i utbildningen ges i förväg introduktion i familjevårdarens arbete.

När den förberedande utbildningen inleds behöver du inte vara säker på att du vill eller har förmåga att arbeta som familjevårdare. Den kunskap man får i den förberedande utbildningen hjälper dig att bestämma dig.

Vi utbildar dig till uppgiften och vi diskuterar frågor som anknyter till familjevårdaruppgiften med dig. Utbildningen innefattar 7–8 träffar, hemuppgifter och en utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningen.

Gör så här

Anmäl dig till en förhandsintervju och fråga mer om förberedande utbildning från familjevårdsarbetarna. Du är ännu inte bunden av en förintervju eller en förfrågan om ytterligare information. På basis av en förhandsintervju väljer vi deltagarna i träningen för familjevård, under vilken det fortfarande finns möjlighet att fundera över verksamhetens lämplighet och egna möjligheter att förbinda sig. Förbindelsen till verksamheten görs efter träningen.

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Färdigheter som krävs av en familjevårdare

Efter utbildningen kan vi erbjuda

Kontaktuppgifter till de ansvariga anställda inom familjevården

Sonja Lampen

Koordinatorn för familjevård för äldre

040 5281 605

Anna-Mari Luomala

Socialhandledare, Handikappservice, specialvård och stöd för närståendevård

040 528 9663

Anna-Mari.Luomala@itauusimaa.fi

Askola, Mörskom, Pukkila

Hanna Ruotsalainen

Socialhandledare

040 594 2862

Hanna.Ruotsalainen@itauusimaa.fi

Borgå

Daniela Spring

Servicekoordinator

040 487 7230

Daniela.Spring@itauusimaa.fi