Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Fotterapi

Fotterapi riktar sig till dig som har en grundsjukdom som riskerar dina fötters hälsa.

Fotterapi ges åt personer som har till exempel diabetes, reumatism och psoriartrit samt personer som har fotsår förknippade med neurologiska sjukdomar. 

Du behöver en läkares eller skötares remiss för fotterapi. På basis av remissen bedömer fotterapeuten ditt terapibehov. 

Ta kontakt med din hälsostation. 

Du kan även bekanta dig med Hälsobibliotekets självvårdsinstruktioner för fötter (på finska):