Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ergoterapi

Ergoterapi är en rehabiliteringsform med målet att stöda och möjliggöra funktionsförmågan i vardagen för personer i alla åldrar. På så sätt har varje individ möjlighet att delta i viktiga och meningsfulla aktiviteter.

Funktionsförmågan kan bli nedsatt till exempel till följd av skada, sjukdom eller åldrande. I ergoterapin hittar vi tillsammans lösningar på utmaningar i vardagen. Ergoterapin förverkligas som individuell rehabilitering i din egen aktivitetsmiljö, på rehabiliteringsavdelning eller på mottagningen.

Till ergoterapin för vuxna kommer du utan remiss, på eget initiativ eller på rekommendation av yrkesverksam inom social- och hälsovården. Östra Nylands välfärdsområde har egna ergoterapeuter i Borgå. På andra orter ordnas ergoterapi med hjälp av köptjänster.


Gör så här

Ergoterapitjänsterna fungerar med tidsbeställning.

Askola, Pukkila och Mörskom
Askola hälsovårdscentral, tfn 040 7109213
Telefontid mån.–fre. kl. 12–13

Lovisa och Lappträsk
Lovisa hälsovårdscentral, tfn 0444 555 301,
telefontid mån.–fre. kl. 8–8.30 och 12–13

Borgå
Näse hälsovårdscentral, tfn 040 843 7596
telefontid mån.–tis., tors.–fre. kl. 8.30–10 och ons. kl. 13–14.30
Askolins väg 1 C, våning 3

Sibbo
Nickby hälsovårdscentral, tfn 0195600 610
telefontid mån.–fre. kl. 11.30–12.30
Du kan lämna ringbud dygnet runt.