Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Anvisningar om coronavaccinationer

Vaccinationerna är frivilligt och gratis för alla.

Höst- och vintersäsongens 2023-2024 boosterdos av vaccinet kommer att ges enligt THL:s rekommendation i samband med influensavaccinationerna från mitten av november. Rokotukset – Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (itauusimaa.fi)(förflyttning till en annan tjänst)

Anvisningar för dig som ska vaccineras

Vacciner som används

THL: Ett nytt variantpreparat för boosterdoser av coronavaccin höstvintern 2023 – vaccinationer av de sköraste grupperna kan tidigareläggas – Pressmeddelande – THL(förflyttning till en annan tjänst)

Coronavacciners målgrupper

Coronavaccin erbjuds åt alla från 6 månaders ålder.

Boostervaccin ges följande grupper

I fråga om boosterdoser som ges under hösten och vintern räknar man inte längre hur många boosterdoser personen tidigare har fått eller hur många gånger personen har genomgått coronasjukdomen. Om den som ska vaccineras har haft covid-19, ges vaccindosen tidigast tre månader från det att personen insjuknade i sjukdomen.

Upplysningar om rekommendationer som gäller coronavaccination: Boostervaccinationer mot corona under höstvintern – THL(förflyttning till en annan tjänst). Som boosterdos används det nya variantanpassade vaccinet Comirnaty XBB.1.5. Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta vaccin mot både influensa och covid-19, kan du ta vaccinerna under samma besök på alla vaccinationsställen.

Skyddseffekten från booster-vaccinet utvecklas ungefär en vecka efter att du fått vaccinationen . Enligt forskning ger inte booster-vaccinet fullständigt skydd mot milda fall av covid-19 eller smitta, utan det syftar främst till att förebygga allvarliga sjukdomar och behovet av sjukhusvård.

Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Enligt de anvisningar som THL har gett, kan följande omständigheter öka risken för att barnet ska insjukna i covid-19 med ett allvarligt sjukdomsförlopp.