Till Innehållet
Sök på sidan

Anvisningar om coronavaccinationer

Vaccinationerna är frivilligt och gratis för alla. Vaccin ges alla som har fyllt 5 år.

Anvisningar för dig som ska vaccineras

Vacciner som används

Coronavacciners dosintervall och målgrupper

1:a och 2:a doser:

3:e dosen:

4:e dosen:

Vi ger 4:e doser av coronavaccinet till följande grupper:

Boosterdoser vintern 2022–2023

Vi ger boosterdoser till följande personer oavsett hur många vaccindoser de har fått eller hur många gånger de har insjuknat i covid-19:

Boosterdoserna är variantanpassade.

När behöver du inte en ny boosterdos i början av 2023?

Det finns ändå inga hinder för en ny boosterdos.

Inom välfärdsområdet inleddes vaccinationerna med variantvaccin stegvis i september-oktober 2022. Från och med november 2022 är alla vaccin variantanpassade. Kontrollera dina vaccinationsuppgifter i dina patientdokument.

Friska personer som insjuknat i covid-19 (under 65 år)

Vaccination av barn och unga

Den som är vårdnadshavare kan boka tid åt sitt barn, förutsatt att barnet inte har bankkoder eller mobilcertifikat.

Minderåriga får själva besluta om sina vaccinationer, om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unga på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå har förmåga att besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns för barnets självbestämmanderätt, utan det avgörs från fall till fall.

Om en minderårig inte har förmåga att själv besluta om sin vaccination eller om han eller hon inte vill göra det, behövs alla vårdnadshavares samtycke till coronavaccination.

Även om den minderårige själv inte skulle besluta om sin vaccination, ska han eller hon ges information om vaccinationen och dess betydelse, och hans eller hennes åsikt ska utredas, om det med hänsyn till den minderåriges ålder och utvecklingsnivå är möjligt.

12–17-åringar

Unga i åldern 12–17 år kan ges en 3:e dos, om de hör till riskgruppen för allvarlig sjukdom.

5–11 åringar

Enligt de anvisningar som THL har gett, kan följande omständigheter öka risken för att barnet ska insjukna i covid-19 med ett allvarligt sjukdomsförlopp.