Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Organisationer och församlingar som stöder närståendevårdare

FinFami Nyland rf

Vi erbjuder stöd, informativa föreläsningar och frivilligverksamhet för närstående. Vår verksamhet är kostnadsfri. Jämsägatan 2 C, Helsingfors (vån. 4). Mer info: info@finfamiuusimaa.fi, tfn 09 686 0260

FinFami Nyland rf

Sipoon suomalainen seurakunta

Vi ordnar i samarbete med Sibbo kommun och Sibbo svenska församling en lunch två gånger om året för närståendevårdare och de som vårdas. Mer info: Riitta Vanhala, diakoniarbetare, tfn 0505663686, riitta.vanhala@evl.fi.

Sipoon suomalainen seurakunta

Porvoon seudun muistiyhdistys rf

Öppna minnesklubbar för alla vid Äppelbacken och i Gammelbacka i Borgå. Verksamheten är finskspråkig.

Porvoon seudun muistiyhdistys rf

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Samtalsstöd och vänverksamhet. Verksamheten är svenskspråkig.

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Sibbo svenska församling

Lunchevenemang för närståendevårdare två gånger om året. Verksamheten är svenskspråkig.

Sibbo svenska församling

Helsingfors och Östra Nylands minneslots

Stöd- och hjärngymnastikgrupper för personer med minnessjukdom samt deras anhöriga. Individuell handledning och råd för minnesfamiljer.

Helsingfors och Östra Nylands Minneslots

Östra Nylands närståendevårdare och vänner rf

Vi ordnar utfärder, rekreation och samtalsstöd på frivillig basis. Mer information: info@itauudenmaanomaishoitajat.fi

Östra Nylands närståendevårdare och vänner rf

Porvoon suomalainen seurakunta

Stödgrupp för närståendevårdare månadens sista måndag i Gammelbacka församlingscenter i Borgå. Individuellt samtalsstöd. Verksamheten är finskspråkig.

Porvoon suomalainen seurakunta

Folkhälsans förbund rf

Rådgivning, rekreation och stöd. Verksamheten är svenskspråkig. Mer information: Ann-Christine Wiik, tfn 044 788 3772.

Folkhälsans förbund