Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Temaveckan för utrustningssäkerhet 29.4.‒3.5.

Östra Nylands välfärdsområde firar utrustningssäkerhetsveckan den 29.4.-3.5., en vecka som ägnas åt utrustningssäkerhet och dess främjande i välfärdsområdet.

Syftet med utrustningssäkerhet är att säkerställa en säker användning av medicintekniska produkter, samt tillräcklig kompetens för att möjliggöra kund- och patientsäkerhet. Varje person som använder medicintekniska produkter bör se till att utrustningssäkerheten säkerställs i den egna vardagen. Detta görs både av anställda inom social- och hälsovårdssystemet, av externa tjänsteleverantörer och av personer som använder medicintekniska produkter i sitt dagliga liv hemma. 

Om du arbetar med medicintekniska produkter är det särskilt viktigt att du som användare säkerställer att du har de kunskaper som krävs för att använda produkten. Detta kommer också att öka förtroendet för användningen och förbättra klient- och patientsäkerheten. 

I dag finns det också allt fler medicintekniska produkter i hemmen, t.ex. C-PAP och mobilitetshjälpmedel. Det är viktigt för användaren att se till att medicintekniska produkter fungerar normalt och att vid behov kontakta den hälso- och sjukvård som tillhandahöll medicintekniska produkter. Mottagaren av produkten har också rätt att få tillräckliga instruktioner om hur produkten ska användas, vilket den donerande yrkesutövaren är skyldig att tillhandahålla.

Syftet med veckan är att lyfta fram utrustningssäkerhetens roll som en del av kund- och patientsäkerheten och allas roll i att säkerställa den. Detta kommer att stödja en säker användning av medicintekniska produkter i enheter, till exempel genom att stärka kompetensen hos yrkesverksamma som en del av deras eget arbete. Utrustningssäkerhet är därför en del av kvalitets- och kontrollbedömningen, som utförs i enlighet med kraven i lagen om medicintekniska produkter och kontrollagen.

Utrustningssäkerhet är en viktig uppgift för var och en av oss och att stödja den ökar både kompetensen och kund- och patientsäkerheten. Vi uppmuntrar också alla tjänsteleverantörer att investera i att implementera utrustningssäkerhet i sin dagliga verksamhet!