Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Lovisa röntgen är stängd och Sibbo röntgen har avvikande öppettider 15.4.‒26.4.2024

Förnyelsen och renoveringen av utrustningen medför ändringar i öppettiderna vid röntgen i Lovisa och i Sibbo 15.‒26.4.2024.

Röntgenenheten vid Lovisa social- och hälsostation ersätter tandutrustningen. Samtidigt renoveras lokalerna. På grund av ändringsarbetena är röntgenenheten vid Lovisa social- och hälsostation stängd 15‒26.4.

Röntgenenheten vid Lovisa social- och hälsostation fungerar normalt igen från och med kl. 10 den 29.4.

Under röntgenstängningen utförs konventionella undersökningar på Borgå sjukhus röntgenenhet på 3:e våningen utan tidsbokning. Vid behov kan du boka tid genom att ringa 019 548 2279 kl. 13–15.

Tandundersökningar görs på röntgenenheten vid Borgå social- och hälsostation, Askolins väg 1, med tidsbokning, tel. 019 548 2302, mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13.

Undantag i Sibbo röntgens verksamhet 15.–24.4

Även röntgenutrustningen vid Sibbo social- och hälsostation förnyas. Byte av utrustningen påverkar röntgens öppettider och bildtagning enligt följande:

25.4 fungerar röntgen normalt igen.

Under röntgenstängningen utförs konventionella undersökningar på Borgå sjukhus röntgenenhet på 3:e våningen utan tidsbokning.

Tandundersökningar görs på röntgenenheten vid Borgå social- och hälsostation, Askolins väg 1, med tidsbokning, tel. 019 548 2302, mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–13.