Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Vadå HYTE?

Den finska bokstavskombinationen HYTE kan för mången vara ganska obekant, men egentligen är förkortningen närvarande dagligen i de val som vi träffar till vardags och i vår vandel och handel. Hyte, det vill säga främjande av hälsa och välfärd, på svenska i den ordningen, på finska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kan betyda olika saker för olika människor.

För vissa är hälsa och välfärd den där bastuturen varje fredag, för någon annan kan det vara att gå på bio tillsammans med vänner. För en del bidrar en skogspromenad till deras välmående, och för andra är det ett telefonsamtal med en närstående person en gång i veckan som ger välfärd.

Att främja hälsa och välfärd betyder ofta att man måste välja. Att borsta tänderna varje dag är ett val. Att cykla till jobbet i stället för att köra dit är ett val. Att äta tillräckligt mycket grönsaker är ett val. Att se till att vi sover tillräckligt är ett val. Till främjande av hälsa och välfärd hör att stödja människorna i deras hälso- och välfärdsfrämjande val. Ibland räcker det med att föra en sak på tal, att kortfattat ge råd eller handledning, medan det ibland behövs mera arbete med att stötta människors val. Det vore viktigt att invånarna i Östra Nylands välfärdsområde skulle kunna lita på att man redan med låg tröskel kan få hjälp, ifall man börjar oroa sig för sin hälsa och välfärd.

Östra Nylands välfärdsområdes färska regionala välfärdsberättelse och välfärdsplan(förflyttning till en annan tjänst) har publicerats på välfärdsområdets webbplats. Välfärdsberättelsen beskriver situationen i fråga om hälsa och välfärd bland invånarna i Östra Nylands välfärdsområde. Frågor som väcker oro i Östra Nyland är enligt statistiken arbetslösheten och den psykiska hälsan bland ungdomarna, långtidsarbetslösheten, övervikt och diabetes, samt missbruk bland de äldre. Välfärdsplanen innefattar välfärdsområdets målsättningar och åtgärder med vilka vi strävar att främja invånarnas hälsa och välfärd, särskilt beaktande dessa regionala utmaningar. Man vill flytta över tyngdpunkten i riktning mot prevention, och framöver önskas ett tätare samarbete mellan välfärdsområdet, kommunerna, HUS och tredje sektorn.

Men vad betyder hälsa och välfärd för dig? Har du möjlighet att göra sådant som du upplever som meningsfullt? Riskerar din hälsa och välfärd att försämras? Är något delområde inom välfärd sådant att det just nu vore i behov av särskild uppmärksamhet? Ser du till någon annans hälsa och välfärd dessutom? Då vore det bra att stanna upp för en stund och också fundera på vad som får dig att må bra och att orka.

En kollega frågade mig för någon dag sedan vad som får mig att intressera mig för Hyte-arbete. Det som är fascinerande med främjande av hälsa och välfärd är den stora variationen av tillvägagångssätt och hur man med mycket vardagliga medel kan få till stånd hälsa och välfärd. Vi ska mötas och vi ska lyssna. Vi ska vara närvarande för varandra och även för oss själva. Vi ska stödja dem som inte självständigt förmår ta hand om sin egen hälsa och sin egen välfärd. Vi ska göra främjande av hälsa och välfärd till vardagsmat!

Minna Mattila

Specialexpert på främjande av hälsa och välfärd

Magister i hälsovetenskaper

Fysioterapeut YH

I färd med livslångt lärande om främjande av hälsa och välfärd.