Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ingen farosituation på Lovisa hälsostation

Trots uppgifter i offentligheten har ingen farosituation inträffat på Lovisa social- och hälsovårdscentral den här veckan. Stationen har inte heller tömts. Kunderna behandlades normalt och social-och hälsocentrall stängdes en timme tidigare på onsdagen 10.1. Verksamheten har fortsatt och fortsätter som vanligt.  

Polisen ansvarar för eventuell information om saken.