Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ett utvecklingens år har börjat

Det andra verksamhetsåret för Östra Nylands välfärdsområde har börjat. Under det kommande året kommer vår verksamhet att präglas av kraftig utveckling och förenhetligande av arbetssätt.

Det gångna första året kan för välfärdsområdets del beskrivas som ett år av övertagande och byggande av verksamheten. Vi har naturligtvis inte hunnit få hela helheten byggd färdig så snabbt, men vi är redan på god väg. Organisationen har blivit tydligare och tjänsterna har fungerat bra och till exempel vår nya HyVä-digi tjänst har fått riktigt bra betyg av användarna. Tjänsten är värd att bekanta sig med via ostranyland.fi webbplatsen. 

Den övriga feedbacken vi har fått har också varit mestadels positiv. Naturligtvis har det förekommit problem och utmaningar på vägen, men vi har strävat efter att ta itu med allt och utveckla vårt arbete både för invånarnas och våra anställdas bästa. 

Ett omsorgsfullt övertagande av kommunernas tidigare funktioner och byggandet av en stark grund är tidskrävande arbete som är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå våra mål och vår vision om ett tryggt och välmående Östra Nyland, där vi producerar kundorienterade, jämlika och regionalt heltäckande tjänster. 

Nu när vi kommit en god bit på vägen, är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten och förenhetligandet av arbetssätten. Vi kommer att fokusera ännu mer på hur vi kan förbättra våra tjänster och göra vår verksamhet effektivare och mer effektfull. I detta arbete vägleds vi av de färska besluten från områdesfullmäktige, bland annat servicestrategin, produktivitetsprogrammet och budgeten. Arbetets styrs centralt men de praktiska åtgärderna utförs i samarbete med personalen och som ram fungerar kvalitetssäkringssystemet SHQS. 

Det är viktigt att vi får fler skickliga medarbetare att börja jobba hos oss. Vi vill vara en bra och attraktiv arbetsgivare för både gamla och nya medarbetare. I en enkät riktad till personalen bland annat om välfärdsområdets attraktionskraft, kom flera positiva saker upp. Vår personal tycker att man blir hörd som medlem av personalen, att information delas med alla, att alla får påverka, att personalen stöds och att det finns flexibilitet i många saker. Östra Nylands välfärdsområde är en bra arbetsplats och vi gör meningsfullt och ofta bokstavligen livsviktigt arbete för invånarna i vårt område. 

Välfärdsområdet vill verka som en helhet, öppet och engagerande och jag hoppas därför att ni ger oss feedback och såväl ris som ros. I ett smidigt samarbete med invånarna, kommunerna, företagen, organisationerna, HUS-koncernen och andra parter skapar vi trygghet och välfärd för hela området. 

Jag önskar alla invånare i Östra Nylands välfärdsområde ett riktigt gott nytt år. 

Max Lönnqvist, välfärdsområdesdirektör