Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Misstanke om dataskyddsförseelse inom välfärdsområdet, blir myndighetsfråga

Östra Nylands välfärdsområde misstänker en före detta anställd för några dataskyddsförseelser. Alla våra kunder som berörs av fallet informeras per brev. Personen är inte längre i välfärdsområdets tjänst. Dataskyddsförseelsen gäller högst 20 klienter.

En person som var anställd inom socialväsendet i Lovisa har öppnat några av socialväsendets klienters uppgifter i välfärdsområdets klientdatasystem utan uppenbar orsak. Filerna har inte varit anknutna till den anställdas arbetsuppgifter. Den tidigare anställda verkar även ha gjort ändringar i klientuppgifterna. Det olovliga tittandet misstänks ha skett under tidsperioden januari–maj 2023.  

Händelserna uppdagades i samband med Östra Nylands välfärdsområdes interna granskning. Välfärdsområdet reagerade snabbt genom att starta mer ingående utredningar. Den anställda jobbar inte längre vid välfärdsområdet.

– Vi beklagar djupt att en person som har jobbat hos oss har kränkt våra klienters dataskydd genom osakligt handlande, säger social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen. Våra anställda skall aldrig missbruka de rättigheter de har fått för att sköta sitt arbete.

Berörda informeras per brev

De som berörs av fallet informeras om saken per brev och klientens egna socialarbetare kommer att ta kontakt med klienten. Det går även bra att kontakta socialarbetaren om saken oroar eller väcker frågor.

Östra Nylands välfärdsområde har gjort en anmälan om dataskyddsförseelsen till dataombudsmannens byrå. Välfärdsområdet för även ärendet till polisen.

 – Vi fortsätter våra interna utredningar för att få en helhetsbild över hur omfattande händelsen är. Vi kommer naturligtvis att stöda myndigheterna på alla sätt i deras arbete, berättar Immonen.

Tills vidare har det i välfärdsområdets utredningar inte uppdagats något som skulle tyda på att informationen skulle ha spridits till andra utomstående eller i offentligheten.