Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ändrad meny i Lovisa hälsostations telefontjänst

Lovisa hälsostations telefontjänst har en ny meny.

Den nya menyn innehåller följande: 1. avbeställa tidsbokning, 2. egenskötare eller eget team (alla egenskötare i nästa meny), 3. förnyande av recept, icke-brådskande tidsbokning eller annat ärende, 4. brådskande ärende där det är nödvändigt att få kontakt samma dag.

Med förnyelsen vill vi att samtalen bättre styrs till rätt person eller rätt instans. Vänligen ha tålamod att lyssna på meddelandena ända till slut.

Du kan också sköta ditt ärende digitalt på omaolo.fi.

Efter öppettid anvisas de som har ett brådskande ärende att ringa Jourhjälpen, tfn 116 117.