Till Innehållet

Nämnden för ordnande av tjänster 29.3.2023

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för ordnande av tjänster fick på sitt möte social- och patientombudsmannens utredning för år 2022. År 2022 köptes social- och patientombudets tjänster från det sociala kompetenscentret Verso. Den utsedda social- och patientrepresentanten betjänade alla Östra Nylands kommuner. 

Nämnden godkände Östra Nylands välfärdsområdes anvisningar för utdelning av vårdartiklar. Anvisningarna för utdelning av avgiftsfria vårdartiklar och -tillbehör ska vara enhetliga på området för att säkerställa en likvärdig och kostnadseffektiv utdelning samt vårdnadsmässigt effektiva vårdartiklar och -tillbehör.

Nämnden för ordnandet av tjänster behandlade också flera svart till motioner från välfärdsområdesfullmäktige.

Också de övriga ärendena beslutades eller antecknades till kännedom enligt föredragningslistan.