Till Innehållet

Östra Nylands välfärdsområdes nätsidor förnyas 4.4.2023

Våra nätsidor på adressen ostranyland.fi förnyas. Fr.o.m. 4.4.2023 finns alla social- och hälsovårdstjänster för invånarna i Askola, Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo i samma nätservice. Samtidigt tas servicen bort från kommunernas nätsidor.

I början av året öppnades välfärdsområdets begränsade näthelhet med basfakta om bl.a. välfärdsområdet, aktuella ärenden, lediga arbetsplatser, förvaltning och beslutsfattande.

– Välfärdsområdets mer omfattande näthelhet med all social-och hälsoservice samlad öppnas på samma adress, ostranyland.fi, 4.4.2023. Fram till dess hittas servicen ännu på kommunernas sidor. Också efter publiceringen av den nya helheten kommer vi att aktivt utveckla v’älfärdsområdets nätsidor, bl.a. helheten av digitala tjänster, berättar kommunikationsdirektör Mika Kosunen.

Information om räddningsverket hittas också i fortsättningen på sidan iupela.fi/sv.

Östra Nylands välfärdsområde hittar du också på sociala medier på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube. Välfärdsområdets nyhetsbrev kan du prenumerera via adressen nyhetsbrev.itauusimaa.fi(förflyttning till en annan tjänst)

bild av dator