Till Innehållet

Nämnden för beredskap och säkerhet – beslut 21.3.2023

Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde möttes 21.3.2023. Nämndens beslut var i enlighet med föredragningslistan. Protokollet har inte granskats.