Till Innehållet

Räddningsverkets beslut om servicenivå på agendan i nämnden för beredskap och säkerhet

Nämnden för beredskap och säkerhet möts den 21.3.2023. Nämnden får bland annat bekanta sig med beredningen av Räddningsverket i Östra Nylands beslut om servicenivå.

Det nuvarande beslutet om servicenivå förnyas eftersom räddningsverket har blivit en del av Östra Nylands välfärdsområde. Nämnden får information om läget med beredningen av det nya beslutet. Välfärdsområdesfullmäktige bör godkänna beslutet om servicenivå senast i november 2023. Beslutet om servicenivå gäller åren 2024–2026.

Vad är ett beslut om servicenivå?