Till Innehållet

En trafikolycka inträffade på Massbyvägen i Sibbo 14.3 – ta kontakt med Östra Nylands social- och krisjour vid behov

På Massbyvägen i Sibbo har det idag hänt en trafikolycka där en skolbuss kört av vägen. En del av ungdomarna har avlägsnat sig före myndigheterna har anlänt.

Om du eller ditt barn varit med i utkörningen, eventuellt skadat dig, sök dig till läkare. 

Ifall olyckan har skrämt dig och du upplever behov av diskussion, sök dig till skolans elevvård eller var i kontakt till Östra Nylands social- och krisjour 019-5600150.