Till Innehållet

Utvecklingen av Borgå sjukhus tema för Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola hålls torsdagen 9.3 på Borgå sjukhus. Aftonskolans tema är HUS och utvecklingen av Borgå sjukhus.

På programmet står en sjukhusrunda och inlägg av bl.a. HUS verkställande direktör, docent Matti Bergendahl, ledande läkaren för Borgå sjukhus Kimmo Halonen och överläkaren för kirurgin Kimmo Halonen. Efter inläggen kan de förtroendevalda ställa frågor.

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Heikki Vestman öppnar aftonskolan.

–  Borgå sjukhus har en avgörande betydelse för östnylänningarnas hälsa och välfärd. HUS ansvarar för sjukhuset och dess framtid hör till områdets viktigaste intressebevakningsfrågor. Förra året lyckades vi hindra en nedkörning av jouren vid Borgå sjukhus. Nu fortsätter vi diskussionen med HUS ledning och sjukhuset så att sjukhusets tjänster också i framtiden finns tillgängliga för östnylänningarna, konstaterar välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Heikki Vestman.

Välfärdsområdets ledamöter samt deras ersättare är inbjudna till aftonskolan.