Till Innehållet

Välfärdsområdesfullmäktiges möte 28.2.2023

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt vid sitt möte 28.2.2 att återremittera ärendet § 18 Klientavgifter vid Östra Nylands välfärdsområde 2023.

Områdesfullmäktige antecknade en fullmäktigemotion för kännedom och remitterade den till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

§19 Områdesfullmäktige beviljade till Eila Kohonen avsked från medlemskapet i revisionsnämnden och valde Minna Tirkkonen som ny medlem till nämnden.

§21 Områdesfullmäktige beviljade till Charlotta Savin avsked från medlemskapet i nämnden ordnande av tjänster och valde Hanna Lönnfors till en ny ersättare i nämnden.

Också de övriga ärenden beslutade fullmäktige enligt föredragningslistan.

Föredragningslista(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)