Till Innehållet

Lappträsk hälsovårdscentral är stängt fredagen den 24.3.2023

Vänligen kontakta Lovisas hälsovårdscentral vid brådskande tidsbeställning.

Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 5600 300