Till Innehållet

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder tisdagen den 28.2.2023 i Sibbo

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges möte hålls i Sibbo tisdagen den 28. februari klockan 18.00

Mötesplats: Nickby Hjärta, Stora Byväg 12, 04130 Sibbo

Fullmäktigemöten är offentliga möten och öppna för allmänheten.

Mötet kan också följas som direktinspelning på välfärdsområdets YouTube-kanalen.

YouTube stream(förflyttning till en annan tjänst)