Till Innehållet

Östra Nylands välfärdsområdes kundrådgivning också tillgänglig via chatt

Östra Nylands välfärdsområde har sedan början av januari erbjudit kundrådgivning både per telefon och via en chattjänst.

Chattjänsten hjälper alla invånare i välfärdsområdet med frågor som gäller social- och hälsovården. Chatbotten och vid behov en kundrådgivare svarar på frågor om bland annat stödtjänster, ansökan om förmåner och stöd samt om de olika tjänster som finns i området för att främja välbefinnande och hälsa.

Chattjänsten finns på välfärdsområdets webbplats och kan även nås via mobila enheter. Chattfönstret öppnas från en liten pratbubbla i det nedre högra hörnet av webbplatsen. Chatbotten svarar på kundernas frågor på finska och svenska dygnet runt, alla dagar på året. Kundrådgivaren är tillgänglig måndag-fredag kl. 9-15. Kundrådgivaren betjänar också på svenska.

– Chattjänsten gör det enkelt att få råd hemma och vid en tidpunkt som passar dig. På så sätt kan du hantera din situation och få hjälp på ett flexibelt sätt. Utvecklingen av nya, digitala tjänster syftar också till att utveckla och förenhetliga verksamhetsmetoderna för social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde så att tjänsterna är tillgängliga för alla. Detta kommer också att förbättra verksamhetens produktivitet och effektivitet, säger projektledare Jaana Forslund.

För mer information:

Projektledare Jaana Forslund, tfn. 040 676 1382, jaana.forslund@itauusimaa.fi