Till Innehållet

Söderkulla social- och hälsostation öppnar i mars

Den nya social- och hälsostationen i Söderkulla har blivit färdig. Östra Nylands välfärdsområde börjar tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsostationen i Söderkulla 1.3.2023. Byggherre för den nya stationen är Sibbo kommun, som hyr ut lokalerna till Östra Nylands välfärdsområde och HUS.

Serviceutbud

Följande slags service finns till hands på social- och hälsostationen:

Tidsbokning till läkar- samt hälsovårdar- och sjukskötarmottagningen på tfn 019 560 0600. Tjänstetid är i princip måndag till torsdag kl. 8.00–16.00 och fredagar kl. 8.00–14.00. Mera detaljerad information om öppettider för respektive service får ni då ni bokar tid. Verksamheten vid Nickby social- och hälsostation fortsätter normalt, och en del av tidsbokningarna kan komma att styras till Nickbystationen, ifall det inte finns lediga tider i Söderkulla.

Till HUS Laboratorium kan man boka tid per telefon, 09 471 86800 (vardagar klockan 7.30–15.30) eller i internet på adressen www.huslab.fi/tidsbokning(förflyttning till en annan tjänst).

Allmänt rådgivningsnummer 019 5600 111

Man kan ringa det allmänna rådgivningsnumret klockan 9–15 för att få information om social- och hälsovårdstjänsterna i Östra Nyland. Vi hänvisar dig till rätt serviceställe. Då det gäller samtal som är i kö svarar vi samma vardag.

Nya lokaler som lämpar sig för alla

Social- och hälsovårdsstationens lokaler är tillgängliga och planerade så att de fungerar med tanke på alla användare. Lokalerna ligger på andra våningen, och dit kommer man både genom att gå upp för trapporna och med hissen. Det gäller både A- och B-entrén.

Då man möblerat stationen har man strävat efter att beakta olika slags användare i lokalerna. Det finns sittplatser i väntrummen, och toaletterna lämpar sig för rörelsehämmade och för dem som har barnvagn. Färgerna är varma och i behagliga nyanser.

På rådgivningsbyrån finns det ett egenvårdsrum och ett särskilt rum för amning och skötsel av barn. Det finns en angiven vagnsparkering för barnvagnar, och barnen har en lekhörna. På den sida som hör till hälsostationen finns det en egenvårdshörna för vuxna.

Munhälsovården fortsättningsvis i samma byggnad som S-market

Munhälsovården fortsätter att verka i den byggnad där S-market finns, på Amiralsvägen 2. Munhälsovårdens verksamhet fortgår normalt i de befintliga lokalerna också efter att Söderkulla social- och hälsostation öppnat.

Rådgivningsbyrån flyttar däremot till de nya lokalerna vid Söderkulla social- och hälsostation 1.3.2023, varefter det inte mera finns verksamhet i rådgivningsbyråns gamla lokaler.

Så här anländer du

Söderkulla social- och hälsostation ligger på Amiralsvägen 4, 01150 Söderkulla. Huvudentrén till social- och hälsostationen ligger på höghusets gårdssida. Den byggnad det är fråga är det nya flervåningshus som uppförts vid Söderkulla rondell. Rådgivningsbyrån samt social- och hälsostationen ligger på husets andra våning. Höghuset ligger bredvid Servicehuset Linda, vars gatuplan hyser en R-kiosk och Söderkulla apotek.

Söderkulla social- och hälsostation har två olika entréer. Bägge ligger på husets inner- och bakgård.

A-entrén vetter mot innergården, vid byggnadens mitt. Man tar A-entrén för att komma till rådgivningsbyrån. Om man anländer till rådgivningsbyrån till fots gör man det bekvämast från Amiralsvägen.

B-entrén vetter mot gården, på husets kortsida. B-entrén är huvudentré för att ta sig till hälsostationen och till HUS Laboratorium. Tar man B-entrén så kommer man också lättast till patientbyrån och hälsostationens informationsdisk. Med bil kommer man till hälsostationens ingång längs Amiralsvägen, och till fots till B-entrén från Nya Borgåvägen.

Den nya hälsostationens lokaler ligger på andra våningen. Det finns både trappor och hiss med vilka man kommer till andra våningen. Hissarna finns i närheten av A- och B-entréerna. Social- och hälsostationens lokaler bildar en helhet, så man kan använda bägge dörrarna.

Parkering

Färdigställandet av byggnadens gårdsområden pågår alltjämt. Arbetet med att göra gården klar sker på våren och sommaren 2023, då det är möjligt att plantera. Fram till dess kan det finns brister i fråga om parkeringsplatserna på gården och i fråga om hur platserna är markerade.

Bilplatserna S34-S46 på gården har reserverats för social- och hälsostationens klienter. Platserna ligger nära B-entrén, i gårdsområdets ände. Handikapplatserna blir färdiga senast sommaren 2023, då det i samband med att gårdsområdet färdigställs klarnar var de ska ligga.

Om parkeringsplatserna är upptagna kan man utnyttja den parkering som finns på Lärdomsvägen 6. Det är att rekommendera att de som har ärende till byggnaden i mån av möjlighet använder kollektivtrafik och kommer till fots från platser som ligger nära.

De andra parkeringsplatserna på social- och hälsostationens gård är reserverade för dem som bor i huset. På dessa parkeringsplatser får man inte parkera.