Till Innehållet

Östra Nylands välfärdsområde får efterlängtad enhet för ungas mental- och missbrukarvård

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har inrättat Östra Nylands enhet för ungas mental- och missbrukarvård med början 1.2.2023. Samtidigt inrättade välfärdsområdesstyrelsen behövliga tjänster vid enheten.

Enhetens klienter är 13–21-åriga ungdomar med symptom på psykiska störningar eller missbruk på basnivå eller medelsvår nivå från de sju kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde samt deras familjer. Enhetens personalstyrka är 12 anställda, vilka bildar ett multiprofessionellt arbetskollektiv.

–  Vi får nu en enhet som regionen länge har varit i avsaknad av, säger direktören för socialt arbete Hanna Kaunisto vid Östra Nylands välfärdsområde. Enheten har ett multiprofessionellt arbetsgrupp som främjar de ungas psykiska, sociala och fysiska välmående i fråga om både social rehabilitering och hälso- och sjukvård. Enheten är verksam i hela välfärdsområdet, och de anställda kommer att röra på sig och besöka klienterna alltefter deras behov, fortsätter Kaunisto.

Förebyggande arbete i centrum för välfärdsområdesreformen

Det förebyggande arbetet är centralt i välfärdsområdesreformen. Enheten för mental- och missbrukarvård kommer på längre sikt att bidra till besparingar genom minskade utgifter för barnskyddet och den specialiserade sjukvården samt att minska det mänskliga lidandet genom att stöd i rätt tid blir tillgängligt i de ungas näromgivning.

–  Grunden för enhetens arbete är att hjälpa den unga i rätt tid och på rätt sätt genom att stärka tjänsterna för mental- och missbrukarvård, säger social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen.

Enheten har planerats en längre tid och jag är glad att vi nu konkret kan grunda den, fortsätter Immonen.