Till Innehållet

I Askola, Mörskom och Pukkila sköter Addsecure ända till slutet av juni besök som sker nattetid när man kallar på hjälp med trygghetstelefon

I Askola, Mörskom och Pukkila sörjer hälsovårdsproffsen vid Addsecure under perioden 3.2–30.6.2023 för besök nattetid då hjälp tillkallats med trygghetstelefon. Förändringen inverkar inte på klientavgifterna. Servicen kommer att konkurrensutsättas i vår, och en ny serviceproducent tar över i början av juli.