Till Innehållet

Expertinformation om hur du förebygger fall samt halkskydd för Borgåbor över 75 år

Onsdagen den 8.2.2023 kl. 13.30–15.00 har Borgåbor en chans att på Äppelbackens servicecenter få information om hur man kan minimera risken att falla.

Samtidigt delas ut gratis hälhalkskydd till alla Borgåbor som har fyllt 75 år. Tillställningen ordnas av Östra Nylands välfärdsområdets fysioterapitjänster. Det finns ett begränsat antal av halkskydd.

Vid tillställningen kan du göra ett självbedömningstest för att avgöra hur stor din fallrisk är. Fysio- och ergoterapeuterna ger dig anvisningar enligt testresultatet. Tillställningen arrangeras i Äppelbackens servicecenter i vardagsrummet, adress Tullportsgatan 4.

Terapeuten ger dig råd om hur du använder halkskydden på rätt sätt. Ta med bra och passliga vinterskor till provningen, eftersom halkolyckor förebyggs bäst med dem. Halkskydden ger bättre grepp vid halt väglag.

Mera information

ergoterapeut Helena Saario, tfn 040 184 1768, helena.saario@itauusimaa.fi