Till Innehållet

I samband med reformen av välfärdsområden: läs och bekräfta anmälan om användning av dina uppgifter på Mina Kanta-sidor

I och med att välfärdsområdena inleds sker förändringar i användningen av kundernas patient- och kunduppgifter. Principen för användingen av data förblir densamma som tidigare: endast den behandlande eller betjänande professionella kan se kundens data.

Läs anvisningar för Kanta-tjänsterna för kunder:

Var sparas mina uppgifter?

En yrkesutbildad person registrerar uppgifter om ditt besök i sin organisations system när du går till läkaren eller använder social- och hälsovårdstjänster. Uppgifterna om dig syns också i Kanta-tjänsten, som innehåller uppgifter från alla delar av Finland. Tack vare Kanta-tjänsten rör sig patient- och kunduppgifter mellan de yrkesutbildade personer som deltar i vården av dig. Mina Kanta-sidor är i sin tur en e-tjänst där du kan läsa dina egna hälsouppgifter och bestämma hur dina uppgifter används inom hälso- och sjukvården.

Vad är Kanta-information?

Att välfärdsområdena har kommit igång med verksamheten har lett till en förändring av hur uppgifter som sparats i Kanta-tjänsten används inom social- och hälsovården. Av den anledningen talar man om för dig hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården. Med andra ord får du Kanta-information.

I och med Kanta-informationen berättar man för dig bland annat om Kanta-tjänsten, om Mina Kanta-sidor, om principerna för användningen av kunduppgifter inom social- och hälsovården samt om förändringar som sammanhänger med välfärdsområdena.

Läs och kvittera meddelandet på Mina Kanta-sidor

Du kan läsa den nya informationen bekvämt på Mina Kanta-sidor. När du loggar in på Mina Kanta-sidor och kommer till startsidan, så kommer det upp en informationstext i ett nytt fönster. Man har kunnat ta emot den nya informationen redan från och med den 22 november 2022. Ifall du redan har markerat att du har fått informationen behöver du inte göra något.

Du kan ge tillstånd för utlämnande av uppgifter eller förbjuda utlämnande av uppgifter

Efter att du tagit emot informationen om Kanta kan du ge tillstånd för utlämnande av information. När du ger tillstånd för utlämnande och användning av uppgifter som sparats i Kanta-tjänsten, kan dina uppgifter utlämnas till exempel från ett välfärdsområde till ett annat samt mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare. Du kan också begränsa utlämnandet av uppgifter genom att fastställa förbud mot utlämnande av uppgifter efter att du tagit emot Kanta-informationen. Du har rätt att förbjuda utlämnande av dina patientuppgifter så att de kan ses endast av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som registrerat uppgifterna.

Du kan ge tillstånd för eller förbjuda utlämnande av uppgifter på Mina Kanta-sidor under Hantering av användningen av uppgifter eller när du besöker mottagningen.

Hur används mina patientuppgifter i Nyland?

Det är numera sex områden som svarar för social- och hälsovårdstjänsterna i landskapet Nyland. Av den anledningen har man i Nyland sedan årsskiftet haft en temporär rätt att få uppgifter. Den temporära rätten att få uppgifter gör det möjligt att utlämna uppgifter från en offentlig tjänstetillhandahållare för hälso- och sjukvård i Nyland till en annan sådan. Utlämnande av information är möjligt efter att du har tagit emot Kanta-informationen.

Genom att läsa Kanta-informationen och markera att du tagit emot den säkerställer du informationsgången inom den offentliga hälso- och sjukvården när du har något ärende som du vill uträtta där och försäkrar du dig om att den yrkesutbildade person som deltar i vården av dig har uppgifterna till sitt förfogande.

Kanta-tjänsterna fortsätter att informera om saken på sin webbplats kanta.fi, i sociala medier och genom reklam i digitala kanaler och radion.

Läs mera om: