Till Innehållet

Informationstillfället om en god sömn 15.5

Förbättrar sömn välbefinnande och ork? Hur kan jag själv påverka kvaliteten och mängden på min sömn?

Forskningsprofessor Timo Partonen från Institutet för hälsa och välfärd delar med sig information och praktiska tips om god sömn. Informationsinslaget riktar sig särskilt till ungdomar, deras vårdnadshavare och andra vuxna.

Du kan lyssna på informationsinslaget live 15.5.2024 kl. 18–19 vid scenen i Sellobibliotekets foajé i Esbo eller smidigt via denna streamlänk.(förflyttning till en annan tjänst)

Informationsinslaget är på finska och det kommer att spelas in och textas efteråt på finska, svenska och engelska. Den textade inspelning kommer att finnas tillgänglig inom två veckor efter informationsinslaget på välfärdsområdets Youtube-kanal och Helsingforskanalen. 

Informationstillfället ordnas i samarbete Helsingfors stad, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde och Vanda och Kervo välfärdsområde.