Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Söderkulla social- och hälsostation

Östra Nylands välfärdsområde och HUS erbjuder social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsostationen i Söderkulla.

Följande slags service finns till hands på social- och hälsostationen:

Så här hittar du till oss:

Huvudentrén till social- och hälsostationen ligger på höghusets gårdssida. Den byggnad det är fråga är det nya flervåningshus som uppförts vid Söderkulla rondell. Rådgivningsbyrån samt social- och hälsostationen ligger på husets andra våning.

Söderkulla social- och hälsostation har två olika entréer. Bägge ligger på husets inner- och bakgård.

A-entrén vetter mot innergården, vid byggnadens mitt. Man tar A-entrén för att komma till rådgivningsbyrån. Om man anländer till rådgivningsbyrån till fots gör man det bekvämast från Amiralsvägen.

B-entrén vetter mot gården, på husets kortsida. B-entrén är huvudentré för att ta sig till hälsostationen och till HUS Laboratorium. Tar man B-entrén så kommer man också lättast till patientbyrån och hälsostationens informationsdisk. Med bil kommer man till hälsostationens ingång längs Amiralsvägen, och till fots till B-entrén från Nya Borgåvägen.

Den nya hälsostationens lokaler ligger på andra våningen. Det finns både trappor och hiss med vilka man kommer till andra våningen. Hissarna finns i närheten av A- och B-entréerna. Social- och hälsostationens lokaler bildar en helhet, så man kan använda bägge dörrarna.

Bilplatserna S34-S46 på gården har reserverats för social- och hälsostationens klienter. Platserna ligger nära B-entrén, i gårdsområdets ände. Kielet, joilla palvelupaikassa palvellaan

Besöksadress

Amiralsvägen 4
01150 Sibbo

Telefonservice